NAUČ SA RIADIŤ NIELEN VÝROBNÉ PROCESY V STROJÁRENSKEJ A ELEKTROTECHNICKEJ VÝROBE

ŠTUDUJ PROCESNÝ MANAŽMENT NA FP VUT

PREZENČNÉ ŠTÚDIUM | 3 ROKY | UKONČENÉ TITULOM BC.

STAŇ SA ODBORNÍKOM NA RIADENIE PROCESOV V STROJÁRENSKOM ALEBO ELEKTROTECHNICKOM PODNIKU

Študijný program PROCESNÝ MANAŽMENT je profesijne orientovaný, preto ťa u nás čakajú nielen teoretické základy, ale hlavne veľký podiel praxe, čo ťa bude baviť. Čakajú ťa predmety ako Procesný manažment, Projektový manažment, Operatívny manažment výroby a mnohé ďalšie.

Zaujímajú ťa princípy fungovania moderných výrobných technológií a možnosti, ako ich operatívne riadiť a zladiť tak, aby vznikla zmysluplná a dobre fungujúca časť podniku?

POTOM JE ŠTUDIJNÝ PROGRAM PROCESNÝ MANAŽMENT VHODNÁ VOĽBA

POTOM JE ŠTUDIJNÝ PROGRAM PROCESNÝ MANAŽMENT VHODNÁ VOĽBA Zjisti víc

POZRI SA, ČO O PROGRAME PROCESNÝ MANAŽMENT HOVORIA ŠTUDENTI

ĽUDSKÝ PRÍSTUP A TECHNOLÓGIE

PODNIKANIE V ODBORE STROJÁRENSTVA

Štěpán, študent 3. ročníka Procesný manažment 

„Len čo dokončím školu, chcel by som podnikať v odbore strojárenstva, chcel by som vyrábať čerpadlá.“

„Na mojom študijnom programe sa mi páči spojenie strojárenstva a ekonomiky, páči sa mi, ako je celý odbor poňatý. Je o riadení výroby, kde sa učíme základné veci, ako je napríklad konštruovanie alebo technológia materiálov, a študent sa môže rozhodnúť, či sa bude v tomto ďalej rozvíjať, alebo sa bude viac zaoberať ekonomikou.“

„Najviac využívam laboratórium s hromadou rôznych prístrojov, ako je CNC frézka, 3D tlačiareň, 3D scanner, robotické rameno a kopa ďalších.“

„Procesný manažment som si vybral preto, že sa mi páči kombinácia strojárenstva a ekonomiky a tento odbor ich maximálne spája.“

„Procesný manažment by som odporučil tým študentom, ktorých baví strojárenstvo, ale nie sú z celého srdca iba strojári.“

KOMBINÁCIA STROJÁRENSTVA A EKONOMIKY

PERSPEKTÍVNE PROJEKTY

Simona, študentka 3. ročníka Procesný manažment

„Určite odporúčam tento študijný program tým, ktorí majú radi ľudský prístup a zároveň technológie, a tieto dve veci spájajú. Zaujíma vás aj podnikanie? V tom prípade vám Procesný manažment odporúčam.“

„Procesný manažment ma učí pracovať so systémami a softvérmi, ktoré majú široké využitie už dnes a budú ho mať aj v budúcnosti. Zároveň ma učia ľudskému prístupu a plánovaniu.“

„Nachádzame sa na južnej Morave, kde má strojárenstvo dlhú tradíciu a práve spojenie tradície s novými technológiami ponúka veľmi zaujímavý spôsob, ako sa ďalej rozvíjať a nájsť uplatnenie.“

„V budúcnosti by som rada pracovala na perspektívnych projektoch, kde by som bola súčasťou tímu a mala veľmi šikovných a nadaných spolupracovníkov.“

ČO ŤA ČAKÁ

LABORATÓRIUM RIADENIA
PODNIKOVÝCH PROCESOV

DIGITÁLNA TOVÁREŇ

ŠPIČKOVÉ EXKURZIE

WORKSHOPY

NA ČO SA MÔŽEŠ TEŠIŤ?

Unikátne zázemie Laboratória riadenia podnikových procesov, ktoré dokáže simulovať riadenie digitálnej továrne

Vyučovanie postavené na tímovej práci, projektovej výučbe, simuláciách a riešení prípadových štúdií

Praktické vyučovanie pri práci na projektoch

Praktické vyučovanie v Laboratóriu riadenia podnikových procesov

Využitie moderných spôsobov praktickej výučby s princípmi Priemyslu 4.0

Intenzívny kurz štíhleho riadenia a zlepšovania firemných procesov (tzv. LEAN workshop)

Zapojenie odborníkov z praxe do vyučovania (OR-CZ, Škoda Auto, ABB…)

Pravidelné exkurzie do popredných výrobných podnikov využívajúcich špičkové technológie vo výrobe i v procesnom a projektovom riadení

SPOLUPRÁCA S PRAXOU:

Pravidelné exkurzie do špičkových výrobných podnikov, ako je OR-CZ, Škoda Auto, Sapeli, Bosch Diesel, IMI Norgren CZ a mnoho ďalších využívajúcich špičkové technológie vo výrobe i v procesnom a projektovom riadení

ODPORÚČANIA ABSOLVENTA PROGRAMU PROCESNÝ MANAŽMENT

Pozri sa na video

ODBORNÉ KONFERENCIE
V ZAHRANIČÍ

PRAX VO FIRMÁCH

SKĹBENIE ŠKOLY A PRÁCE

Bc. Denis Hnát, absolvent Procesného manažmentu

„VUT v Brne je na českom i slovenskom pracovnom trhu veľmi silná značka, dosť prestížna, preto je o jej študentov veľký záujem. Na absolventov Fakulty podnikateľskej sa vždy pozerá ako na ideálnych kandidátov so skúsenosťami, motiváciou a ochotou pracovať.”

O ČOM JE ŠTUDIJNÝ PROGRAM PROCESNÝ MANAŽMENT?

Študijný program kombinuje znalosti a schopnosti z oblasti manažmentu (predovšetkým riadenia firemných procesov a projektov) s oblasťou materiálov a technológií v strojárenstve alebo elektrotechnike. Využíva moderné poňatie podniku založené na princípoch Priemyslu 4.0 a odráža používanie digitálnych nástrojov pri spravovaní a riadení údajov počas celého životného cyklu výrobku ‒ od prvého nápadu cez návrh až po servis.

Cieľom štúdia je vychovať odborníkov pre operatívny stupeň riadenia podnikov so súbežnou znalosťou problematiky procesného riadenia a základov technológií a materiálov v strojárenstve alebo elektrotechnike.

Program Procesný manažment je koncipovaný ako profesijne orientovaný študijný program v oblasti procesného riadenia zameraného na technológie strojárenských a elektrotechnických výrob. Program vhodne kombinuje manažment a strojárenské technológie alebo technológie v elektrotechnike. Študijný plán bakalárskeho štúdia programu Procesný manažment vychádza zo súvislostí chápania podniku ako základného prvku znalostného prostredia, ktorý vedie k uplatneniu princípov Priemyslu 4.0 (digitalizácia, robotizácia, logistika, inteligentné autonómne vybavenie pre digitálny podnik) z hľadiska podnikania. S využitím laboratórneho zázemia program poskytuje znalosti a schopnosti na aplikovanie týchto princípov v podnikovej praxi. Študijný program rešpektuje vplyv zmien na priemyselné odvetvia v Českej republike a je podložený prieskumom dopytu po absolventoch zo strany podnikov spolupracujúcich s Fakultou podnikateľskou. Po bakalárovi môžete pokračovať najlepšie v nadväzujúcom magisterskom programe Strategický rozvoj podniku, kde sa môžete zamerať na strategické riadenie výroby.

LÁKA ŤA PROCESNÝ MANAŽMENT A ŠTÚDIUM NA FP VUT V BRNE?

PODAŤ SI E-PRIHLÁŠKU >

VIAC O PREDMETOCH
A PRIHLÁŠKACH SA
DOZVIEŠ TU

webdesign ADWAY 2020