BUĎ SKVELÝ EKONÓM, NAUČ SA RIADIŤ VLASTNÝ PODNIK

ŠTUDUJ EKONOMIKU PODNIKU

PREZENČNÉ ŠTÚDIUM | 3 ROKY | UKONČENÉ TITULOM BC.

Získaj znalosti a schopnosti zo základných ekonomických a manažérskych väzieb fungovania podniku, ktoré ti umožnia vykonávať ekonomicko-manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia výrobných a obchodných podnikov, vo vybraných útvaroch štátnej správy a neziskových organizácií alebo aj v rámci vlastného podnikania. Tento všeobecný študijný program ti umožní pokračovať v štúdiu na vyššom stupni, aby sa úroveň tvojho vzdelania v odbore stále zvyšovala a aby si bol žiadaným a uznávaným ekonómom, manažérom alebo úspešným podnikateľom.

ŠTUDUJ EKONOMICKY ZAMERANÝ PROGRAM

ČO ŤA ČAKÁ?

MOŽNOSŤ POSKLADAŤ SI VLASTNÝ ROZVRH

MODERNÉ VYUČOVANIE

ZAHRANIČNÉ ŠTÚDIUM

PRIATEĽSKÝ PRÍSTUP

AKÉ ZNALOSTI A SCHOPNOSTI ZÍSKAŠ?

EMPATICKÍ VYUČUJÚCI

PRIATEĽSKÝ PRÍSTUP

UŽITOČNÉ PROJEKTY

Kateřina, študentka 3. ročníka Ekonomiky podniku

„Svoj odbor by som odporučila všetkým, ktorí chcú po dokončení štúdia riadiť podnik. Štúdium ma na to odborne pripravuje. Dá mi možnosť byť v budúcnosti ,šéfom‘.“

„Vďaka praxi som mala tiež možnosť poznať, ako v skutočnosti v reálnej firme funguje účtovníctvo.“

„Prečo by ste mali študovať Fakultu podnikateľskú? Ja som vďaka nej mala možnosť študovať v Číne.“

NEBUĎ IBA ID ČÍSLO,
BUĎ SÚČASŤOU FP VUT!

NAUČ SA RIADIŤ PODNIK

ZAHRANIČNÉ SKÚSENOSTI

Lukáš, študent 3. ročníka Ekonomiky podniku

„Študijný program Ekonomika podniku som si vybral najmä preto, že je veľmi všeobecný. Nájdem tu širokú škálu predmetov a počas štúdia zistím, akým smerom by som sa chcel zamerať ďalej.“

„Máme možnosť podieľať sa na rôznych projektoch, napríklad pre organizácie mimo školy, vytvoriť marketingovú kampaň, zostavovať rozpočty pre firmy a ďalšie.“

„Čo je na našom študijnom programe super? Tak napríklad voľba rozvrhu. Máme síce pevne stanovené prednášky, no sú semináre, ktoré si môžem prispôsobiť tomu, ako mi to časovo vyhovuje. A to je napríklad jeden z dôvodov, prečo by ste sa sem mali hlásiť.“

NA ČO SA MÔŽEŠ TEŠIŤ?

Získanie širšieho rozhľadu v oblasti ekonomiky podniku

Možnosť praktickej aplikácie získaných ekonomických znalostí

Previazanosť predmetov – napríklad znalosti z makroekonómie a mikroekonómie sú využité v ďalších predmetoch

Rozvíjanie a sebarealizácia vďaka zvoleniu voliteľných predmetov, ktoré vhodne dopĺňajú a rozširujú vedomosti študentov

Komunikácia s vyučujúcimi nad rámec vyučovania, účasť na projektoch vedených fakultou

Možnosť vycestovať do zahraničia so štipendiom, možnosť štúdia v zahraničí

POZRI SA, ČO O PROGRAME EKONOMIKA PODNIKU HOVORÍ JEHO ABSOLVENTKA

DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

SKĹBENIE ŠTÚDIA S PRÁCOU

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

DIPLOMY A CERTIFIKÁTY

VLASTNÝ PODNIK

Ing. Markéta Bednářová, absolventka študijného programu Ekonomika podniku

„Vďaka tomuto študijnému programu som sa naučila v rámci rôznych projektov zostavovať podnikateľské plány. Na jednom teraz pracujem a verím, že v budúcnosti budem mať aj vlastnú firmu. Vďaka štúdiu ekonomiky podniku budem tiež pripravená na krízové situácie, ktoré v praxi dokážem zvládnuť.“

„Úžasné na študijnom programe Ekonomika podniku je pre mňa najmä to, že som sa „našla“ v marketingu, manažmente i obchode a tejto oblasti sa viac venujem v rámci svojho doktorského štúdia.”

LÁKA ŤA EKONOMIKA PODNIKU A ŠTÚDIUM NA FP VUT?

PODAŤ SI E-PRIHLÁŠKU >

VIAC O PREDMETOCH
A PRIHLÁŠKACH SA
DOZVIEŠ TU

webdesign ADWAY 2020