Staň se expertem na řeč čísel a na účetní a daňové předpisy

studuj Účetnictví a daně

Prezenční studium | 3 roky | Zakončeno titulem Bc.

Chceš mít praktický základ pro uplatnění se na trhu práce? Chceš, aby tě učil přímo odborník na účetnictví nebo daňový poradce zapsaný v Komoře poradců ČR?

Chceš být pro svého budoucího zaměstnavatele atraktivní?

Chceš těžit z toho, že v rámci dalšího vzdělávání v systému ACCA budeš mít uznán velký počet zkoušek?

Chceš se profilovat jako expert v oblasti účetnictví, daní a financí?

Chceš být připraven na nové trendy a výzvy, které toto profesní zaměření přináší?

Program Účetnictví a daně má mnoho silných stránek. Jednou z nich je, že získal certifikaci mezinárodně uznávané instituce ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), což je zárukou a ukazatelem kvality tohoto studijního programu i v mezinárodním srovnání. Tato skutečnost značně usnadňuje tvoje další sebevzdělávání v systému ACCA, který představuje celosvětově uznávanou platformu.

Na výuce se podílejí akademici, kteří jsou rovněž dlouholetými praktiky a sdílejí své znalosti a zkušenosti s nastupující generací. Jedná se o odborníky na účetnictví s dlouholetou praxí, daňové poradce zapsané v Komoře daňových poradců ČR, advokáty zapsané na seznamu České advokátní komory.

Studium programu Účetnictví a daně je pro Tebe jasnou volbou!

Co tě čeká

Prakticky
zaměřená výuka

240h praxe

profesní software

možnost pracovat
při studiu

vyučující z firem

podívej se, co říkají studenti o Programu ÚČETNICTVÍ a Daně

praktická výuka

vlastní podnikání

práce s účetními programy

Veronika, studentka 3. ročníku Účetnictví a daně

„Díky programu Účetnictví a daně jsem se dostala k práci, která mě baví a naplňuje.“

„Tento program by měl jít studovat ten, kdo se chce realizovat v daňové nebo účetní firmě nebo chce vést své vlastní podnikání. Pokud chcete získat odborné a praktické znalosti, tak program Účetnictví a daně je právě pro vás.“

„Na praktické výuce se mi nejvíce líbí práce s účetními programy.“

uplatnění v daňové nebo
účetní firmě

vyučující z praxe

věci využitelné v praxi

Adéla, studentka 3. ročníku Účetnictví a daně

„Účetnictví a daně jsem si vybrala proto, protože ho jiná škola nenabízí a je v něm obsažené opravdu všechno. Na studijním programu Účetnictví a daně mě nejvíce baví, že je využitelný v praxi a jsou to věci, které jsou potřebné v každodenním životě.“

„Na praktické výuce se mi nejvíce líbí, že ji učí lidé z praxe a vysvětlují nám ji přímo na příkladech z praxe.“

Spolupráce s ACCA

Na co se můžeš těšit?

praktické úkoly

mezinárodní soutěže

možnost práce při studiu

navazující studium

sebevzdělávání nad rámec výuky

benefity mezinárodní certifikace studijního programu

Profil absolventa programu Účetnictví a daně

Jako absolvent programu Účetnictví a daně budeš rozumět financím, účetnictví a daním v nezbytných vazbách a souvislostech. Uplatnění absolventů je velmi široké a není limitované pouze oblastí účetnictví a daní.

Budeš rozumět řeči čísel natolik, že dokážeš řečí čísel chod podniku nejen popsat, ale i čísla správně interpretovat a proto budeš pro chod podniku nezbytný. Dokážeš vést komplexně účetní a daňovou agendu podnikatelských subjektů a nebudou ti cizí ani vybrané oblasti občanského a korporátního práva. Dokážeš identifikovat existující finanční rizika a navrhnout prostředky vedoucí k jejich eliminaci.

Program je prakticky zaměřen tak, aby absolventi byli schopni čelit novým výzvám a problémům, kterých v oblasti financí, účetnictví a daní není nikdy málo: a i zde platí ono Druckerovo pravidlo, že: „jedinou jistotou je změna“.

Přečti si, co říkají absolventi o programu Účetnictví a daně

Ing. Klára Slámová, daňová poradkyně a účetní

Jsem absolventkou programu Účetnictví a daně a navazujícího programu Účetnictví a finanční řízení podniku. Studium programu Účetnictví a daně mě velice dobře připravilo na zkoušky na daňového poradce, které jsem letos úspěšně složila.

V současné době pracuji v účetní, daňové a auditorské společnosti AKONT AUDIT s. r. o. Ve společnosti se angažuji ve všech odvětvích, ve kterých firma poskytuje služby.

Po dobu studia mi nejvíce dala praxe ve třetím ročníku, kterou jsem vykonávala právě ve společnosti AKONT AUDIT. Byli velice překvapeni mými znalostmi, které jsem získala ve škole a proto mi před ukončením navazujícího studia nabídli práci na plný úvazek.

Číst dále ↓

Uchazečům o studium bych chtěla vzkázat, aby neváhali a využili všechny možnosti, které Fakulta podnikatelská VUT v Brně nabízí.

Ing. Martina Trögnerová, Senior finanční analytik

Na mém zaměstnání mě nejvíce baví to, že práce není stereotypem a pořád se učím novým věcem. Každý den je výzvou. Největší výhodou je, že u své práce využívám logické a analytické myšlení a je to také trochu detektivní práce. Ono hledat chyby v účetnictví je mnohdy složitější, než samotné účtování.

Studium programu Účetnictví a daně na FP VUT v Brně mě připravilo praktickými předměty na skutečnou praxi. Nestudovali jsme pouze teorii, ale naučili jsme se, jak vše v praxi funguje. Velice nám k tomu také pomohli vyučující, protože mnozí z nich byli právě z praxe. Studium mě připravilo na to stát se dobrou účetní, která má přehled o podniku jako o komplexním celku.

Největší výhodou tohoto oboru je jeho komplexní pohled na účetnictví a daně, které mohou studenti využít buď v zaměstnání anebo jako podnikatelé. Tento obor nabízí studentům pohled na všechny finanční odvětví v podniku.

Budoucím studentům bych chtěla vzkázat, aby se zaměřili na předměty, které je baví a věnovali se jim opravdu naplno, například si zkusili najít stáž při studiu ve firmě, lépe pak pochopí aplikaci teorie v praxi. Sama jsem při studiu absolvovala stáž v účetní kanceláři a mohu jen doporučit. Kdybych mohla být znovu studentem, snažila bych se využít všech možných programů, které fakulta nabízí, například projekty, výměnné pobyty a jiné.

Program Účetnictví a daně je mezi zaměstnavateli prestižní a uznávaný, protože nabízí opravdu široký záběr, co se týká účetnictví, daní a podnikových financí. Proto absolvent tohoto studijního programu může zaměstnavateli nabídnout opravdu bohaté vědomosti.

Číst dále ↓

Uchazečům o studium bych ráda vzkázala: pokud vás baví účetnictví, jděte do toho! Já byla nadšená, co vše jsem se naučila a co vše mi tento studijní program do mého profesního růstu přinesl.

O čem je studium programu Účetnictví a daně?

Studijní plán a předměty jsou koncipovány tak, aby každý získal schopnosti řešit praktické problémy a úkoly. Pomyslnou třešničkou na dortu praktické přípravy je kromě absolvované praxe předmět zaměřený na kompletní zpracování účetní a daňové agendy u fiktivního podnikatelského subjektu.

Ve 3. ročníku je rovněž obsažen předmět zaměřený na vybrané složitější hospodářské operace a jejich řešení.

Záměrem a cílem studia v rámci programu Účetnictví a daně ve spojení s navazujícím studiem Účetnictví a finanční řízení podniku je připravit absolventy na koncepční změny, které úpravu účetnictví a daňových systémů čekají. V současnosti je v přípravě nová právní úprava účetnictví v ČR; změny bezesporu čekají i daňový systém ČR.

Dle svých preferencí a zájmu si můžeš zvolit téma bakalářské práce, které nezahrnuje pouze oblasti účetnictví a daní, ale i vybrané oblasti práva, financí či šířeji ekonomiky podniku.

Jak probíhá výuka?

Čeká tě řešení praktických úloh a problémů, které navazuje na teoretické základy a přípravu. Velké oblibě se pro praktickou stránku věci těší např. i předměty z oblasti práva, kde výuku realizují advokáti s dlouholetou praxí v příslušných oborech. Své oblíbené předměty si zde najde každý.

V rámci volitelných předmětů budeš mít možnost se dále profilovat ve své vybrané oblasti zájmu, můžeš si volit i z předmětů vyučovaných v anglickém jazyce.

Díky předmětům prvního ročníku získáš nutný základ pro navazující ročníky s tím, že od druhého ročníku jsou obsahem studia především profilové předměty. V rámci nich se seznámíš nejenom s právním rámcem, ale i praktickým řešením příslušných problémů a úkolů (to zahrnuje např. vedení účetních a souvisejících agend, vyplňování daňových přiznání).

Výuka je zaměřena na porozumění a schopnost praktické aplikace získaných poznatků. Nezbytnou součástí studijního plánu je i praxe, které je přizpůsoben rozvrh – budeš tak mít dostatečný prostor pro její absolvování. Na výuce se v mnoha případech podílí přímo odborníci z praxe – jako jsou daňoví poradci, advokáti, osoby vedoucí účetní agendy, atd.

Výhodou pro možný výjezd do zahraničí v rámci pracovní stáže či studia je velký počet smluvních partnerů (univerzit) Fakulty podnikatelské.

Silnou stránkou studentů a absolventů programu Účetnictví a daně je získání uceleného pohledu na chod a fungování podnikatelských subjektů s akcentem na finance, účetnictví a daně. Budete rozumět řeči čísel a to je něco, co bude zapotřebí vždy a za všech podmínek.

LÁKÁ TĚ ÚČETNICTVÍ A DANĚ, CHCEŠ STUDOVAT na FP VUT v brně?

podat si e-přihlášku >

Více o předmětech
a přihláškách se
dozvíš zde

webdesign ADWAY 2020