NAUČ SE ŘÍDIT nejen výrobní procesy ve strojírenské a elektrotechnické výrobě

STUDUJ PROCESNÍ MANAGEMENT na FP VUT

Prezenční studium | 3 roky | Zakončeno titulem Bc.

Staň se odborníkem na řízení procesů ve strojírenském nebo elektrotechnickém podniku

Studijní program PROCESNÍ MANAGEMENT je profesně orientován, čeká tě proto u nás nejen teoretický základ, ale hlavně vysoký podíl praxe, který tě bude bavit. Čekají tě předměty jako Procesní management, Projektový management, Operativní management výroby a mnoho dalších.

Zajímají tě principy fungování moderních výrobních technologií a možnosti, jak je operativně řídit a sladit tak, aby vznikla smysluplná a dobře fungující část podniku?

Pak je studijní program Procesní management vhodná volbaZjisti víc

Podívej se, co o programu PROCESNÍ MANAGEMENT říkají studenti

lidský přístup a technologie

podnikání v oboru strojírenství

Štěpán, student 3. ročníku Procesní management

„Jakmile dodělám školu, chtěl bych podnikat v oboru strojírenství, chtěl bych vyrábět čerpadla.“

„Na mém studijním programu se mi líbí spojení strojírenství a ekonomiky, líbí se mi, jak je celý obor pojatý. Je to o řízení výroby, kdy se učíme základní věci jako je například konstruování nebo technologie materiálů a student se může rozhodnout, zda se v tomto dál rozvíjet, nebo se může více zabývat ekonomikou.“

„Nejvíce využívám laboratoř se spoustou různých přístrojů jako je CNC frézka, 3D tiskárna, 3D scanner, robotické rameno a spousta dalších.“

„Procesní management jsem si vybral proto, že se mi líbí kombinace strojírenství a ekonomiky a tento obor je maximálně spojuje.“

„Procesní management bych doporučil těm studentům, které baví strojírenství, ale nejsou z celého srdce pouze strojaři.“

kombinace strojírenství a ekonomiky

perspektivní projekty

Simona, studentka 3. ročníku Procesní management

„Určitě doporučuji tento studijní program těm, kteří mají rádi lidský přístup a zároveň technologie a tyto dvě věci propojují. Zajímá vás i podnikání? V tomto případě vám Procesní management doporučuji.“

„Procesní management mě učí pracovat v systémech a softwarech, které již nyní mají široké využití a budou ho mít i v budoucnu. Zároveň mě učí lidskému přístupu a plánování.“

„Nacházíme se na jihu Moravy, kde má strojírenství dlouhou tradici a právě propojení tradice s novými technologiemi nabízí velice zajímavý způsob, jak se dál rozvíjet a jak najít uplatnění.“

„V budoucnu bych ráda pracovala na perspektivních projektech, kde bych byla součástí týmu a měla velice šikovné a nadané spolupracovníky.“

Co tě čeká

Laboratoř řízení
podnikových procesů

Digitální továrna

Špičkové exkurze

Workshopy

Na co se můžeš těšit?

Unikátní zázemí Laboratoře řízení podnikových procesů, které dokáže simulovat řízení digitální továrny

Výuka postavena na týmové práci, projektové výuce, simulacích a řešení případových studiích

Praktická výuka při práci na projektech

Praktická výuka v Laboratoři řízení podnikových procesů

Využití moderních způsobů praktické výuky s principy Průmyslu 4.0

Intenzivní kurz štíhlého řízení a zlepšování firemních procesů (tzv. LEAN workshop)

Zapojení odborníků z praxe do výuky (OR-CZ, Škoda Auto, ABB,…)

Pravidelné exkurze v předních výrobních podnicích využívajících špičkové technologie ve výrobě i v procesním a projektovém řízení

Spolupráce s praxí:

Pravidelné exkurze ve špičkových výrobních podnicích jako je OR-CZ, Škoda Auto, Sapeli, Bosch Diesel, IMI Norgren CZ a mnoho dalších, využívajících špičkové technologie ve výrobě i v procesním a projektovém řízení.

Doporučení absolventa programu Procesní management

Podívej se na video

odborné konference
v zahraničí

praxe ve firmách

skloubení školy a práce

Bc. Denis Hnát, absolvent Procesního managementu

„VUT v Brně je na českém i slovenském pracovním trhu velmi silnou a prestižní značkou, a proto je o její studenty velký zájem. Na absolventy Fakulty podnikatelské se vždy nahlíží jako na ideální kandidáty se zkušenostmi, motivací a ochotou pracovat.”

O čem studijní program Procesní management je?

Studijní program kombinuje znalosti a dovednosti v oblasti managementu (především řízení firemních procesů a projektů) s oblastí materiálů a technologií ve strojírenství nebo elektrotechnice. Využívá moderní pojetí podniku založené na principech Průmyslu 4.0 a odráží použití digitálních nástrojů pro správu a řízení dat v průběhu celého životního cyklu výrobku – od prvního nápadu přes návrh až po servis.

Cílem studia je výchova odborníků pro operativní stupeň řízení podniků se souběžnou znalostí problematiky procesního řízení a základů technologií a materiálů ve strojírenství nebo elektrotechnice.

Program Procesní management je koncipován jako profesně orientovaný studijní program v oblasti procesního řízení zaměřeného na technologie strojírenských a elektrotechnických výrob. Program vhodně kombinuje management a strojírenské technologie nebo technologie v elektrotechnice.
Studijní plán bakalářského studia programu Procesní management vychází ze souvislostí chápání podniku jako základního prvku znalostního prostředí, který vede k uplatnění principů Průmyslu 4.0 (digitalizace, robotizace, logistika, inteligentní autonomní vybavení pro digitální podnik) z hlediska podnikání. S využitím laboratorního zázemí program poskytuje znalosti a dovednosti pro aplikaci těchto principů v podnikové praxi. Studijní program respektuje vliv změn na průmyslová odvětví v České republice a je podložen průzkumem poptávky po absolventech ze strany podniků spolupracujících s Fakultou podnikatelskou. Po bakaláři můžete pokračovat nejlépe v navazujícím magisterském programu Strategický rozvoj podniku, kde se můžete zaměřit na strategické řízení výroby.

LÁKÁ TĚ PROCESNÍ MANAGEMENT A STUDIUM NA FP VUT V BRNĚ?

podat si e-přihlášku >

Více o předmětech
a přihláškách se
dozvíš zde

webdesign ADWAY 2020